Welkom op deze site.

Op deze site kunt u informatie vinden over de familie van Schadewijk, alsmede de familie van Dijk en Chadwick. Het betreft hier de familie's die, voor zover bekend, uit de omgeving van MacharenMaasbommelHaren en Oss komen.

Aert Robbe is de eerste voorvader, die wij in de archieven gevonden hebben. Op 12 april 1682 wordt een akte van erfscheiding opgemaakt te Oss, waarin de nalatenschap van Aert Robben wordt beschreven, waaronder percelen grond te "Osserschadewijk". Een van zijn zoons, Jan wordt in 1696 als Jan Aert Robbe van Schadewijck vermeld bij de doop van zijn zoon Franciscus te Macharen.

In het tweede huwelijk van Franciscus in 1735 met Adriana van Osch wordt zoon Gijsbertus geboren.

In december 1893 treden Maria Wilhelmina van Dijk en Antonius Johannes van Schadewijk met elkaar in het huwelijk. Daarom is op deze site ook de nodige informatie over de familie van Dijk te vinden.

Hun oudste zoon Johannes vertrekt, zoals velen in die tijd, omstreeks 1918 naar Amerika en vestigt zich uiteindelijk in Canada, waar hij Isabelle Young, een indiaanse vrouw ontmoet van de Cree-stam. 
De naam van Schadewijk verandert in Canada in Chadwick en zij krijgen samen 5 dochters.

Alles wat op deze site vermeld staat, is middels oude documenten aan te tonen. Een aantal oude geschriften moeten nog gelezen worden, wat vaak moeilijk is. Veelal zijn deze documenten in oud hollands geschreven, hoogstwaarschijnlijk met ganzeveer.

 


Maria Wilhelmina van Dijk, geboren 1870 te Maasbommel. Echtgenote van Antonius van Schadewijk.

Gezin van Johannes G. van Schadewijk en Isabella Young te Manitoba, Canada.

Antonius van Schadewijk