Terug in de tijd.    

Door Karel v.d. Heijden.

Voor de geschiedenis van de familie Kuipers moeten we op zoek in het plaatsje Druten, gelegen aan de Waal in Gelderland.

Rond het midden van de 18e eeuw groeit hier ene Johannis Willemse Kuijpers op.
Zijn pad kruist dat van Wilhelmina Jansen van der Wielen en zij besluiten te trouwen op 15 september 17ó9 te Druten.
Uit dit huwelijk wordt als eerste zoon, Francis geboren op 29 oktober 1770 te Druten.
Ook hij groeit, tezamen met zijn broers en zussen, op in Druten en huwt met Arnolda van der Hoff.
Op 27 januari 1799 wordt hun zoon Jan Francis geboren. Deze Jan stelt zijn ouders niet teleur en werkt de familie kuipers omhoog tot de notabelen van het dorp.
Hij brengt het al snel tot klerk en trouwt met een meisje uit Afferden. Op 6 mei 1829 treedt hij met deze Joanna Marcus in het huwelijk.
Ook dit huwelijk wordt gezegend met vele kinderen waaronder Petrus Gerardus die op 22 februari 1833 het levenslicht ziet.
Door het harde werken van vader en met de verkoop in de winkel van moeder krijgt de jonge Petrus de kans om aan zijn toekomst te werken.
Op zijn 20e jaar komt zijn vader te overlijden. Ondanks deze tegenslag brengt hij het tot commisionair en heeft zo de mogelijkheid om met de 20 lentes jonge schippersdochter (jawel !! ) Anna Maria van den Heuvel te trouwen. Dit huwelijk vindt plaats te Druten op 28 januari 1859.
Uit dit huwelijk worden verschillende kinderen geboren. Zo vermelden de stukken Jan Francis, Henri Wilhelmus, Anna Henrica en Henrica Johanna.
De heer des huizes verdient zijn brood nu als koopman en gezien het vele personeel, dienstmeiden en dienstbodes moet het hem voor de wind zijn gegaan.
Op 57 jari.gre leeftijd overlijdt Petrus Gerardus op 20 april 1890 te Druten .
Zij zoon Jan Francis zet het geslacht Kuipers voort door te huwen met Cristina Oomens. De kinderen van dit echtpaar zijn bij de meeste van ons goed bekend. We hebben het hier over tante Ton (†) , tante Grada (†), tante Anna (†) , tante Cor, tante Jo, tante Stien (†), tante Jet (†),ome Jan (†) en ome Piet.
De oudste van dit gezin en voor ,ons de belangrijkste is Anna Maria Antonia Henrica Kuipers. De stammoeder van het huidige geslacht Kersten.


Uit de "Kersten"' krant, no.3  1998.

home