de familie de Vries Niezette en Klara Niesje de Vries Antje Kuipers
Niezette en Klara   
de Vries
Niesje de Vries
*1889
Antje Kuipers
Zwartsluis 1951

Smilde Parenteel van Gauke Wijtzes de Vries Op 28 september 1796 wordt te Smilde geboren:
Sieger Gauwkes de Vries, zoon van Gauwke Wijtzes
de Vries en Antje Ruurds.
Friesland Parenteel van Hendrik Koenderts Dijkstra Omstreeks 1795 wordt te Lemsterland geboren:
Hendrik Koenderts Dijkstra. Op 17 mei 1815
huwt Hendrik met Jantjen Jacobs Kleizen,
geboren 17 okt. 1797.
fotoboek Oude foto's van vroeger Een aantal foto's  van het  gezin  de Vries Dijkstra.
Na verloop van tijd worden meerder foto's toegevoegd.
oude tjalk Informatie over schepen en schippers Bijzonderheden over schippers en de namen van de schepen.
Zo mogelijk de data wanneer de schepen gebouwd of aan gekocht zijn.Op dit moment nog  in voorbereiding